සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය
'චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මයේ ස්වබාවය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (34):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව