සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
ඡන්දයෙන් ලෝකය ද ඡන්ද සෘද්ධි පාදයෙන් නිවන ද බලාපොරොත්තු වේ
'ඡන්දයෙන් ලෝකය ද ඡන්ද සෘද්ධි පාදයෙන් නිවන ද බලාපොරොත්තු වේ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව