සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
රාග ගිනි, ද්වේෂ ගිනි, මෝහ ගිනි, ජාති ගිනි
'රාග ගිනි, ද්වේෂ ගිනි, මෝහ ගිනි, ජාති ගිනි' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව