සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම
'රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (22):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව