සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
යේ ධම්මා හේතුප්පභවා -තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ
'යේ ධම්මා හේතුප්පභවා -තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව