සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
බුදුවීමට ප්‍රථම දෙන ප්‍රථම දානය
'බුදුවීමට ප්‍රථම දෙන ප්‍රථම දානය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව