සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම
'විවිධාකාර පෙලීම් ඇතිවීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (26):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව