සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ජරා මරන, හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය
'ජරා මරන, හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව