සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
දුර වේවා, ලග වේවා, අතීත වර්ථමාන අනාගත....
'දුර වේවා, ලග වේවා, අතීත වර්ථමාන අනාගත....' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව