සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
නේව කල්ල සුක්කං නේව කල්ල සුක්ක විපාකං
'නේව කල්ල සුක්කං නේව කල්ල සුක්ක විපාකං' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව