සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ඇස,ඥානය,ප්‍රඥාව,විද්‍යාව,ආලෝකය,(පහලවුනා)
'ඇස,ඥානය,ප්‍රඥාව,විද්‍යාව,ආලෝකය,(පහලවුනා)' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව