සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
වය- දුක්ඛ නිරා්ධය,නිරෝධ මාර්ගය දැකිම
'වය- දුක්ඛ නිරා්ධය,නිරෝධ මාර්ගය දැකිම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව