සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම
'ජරා මරන සෝක පරිදේව ....ගොඩ ගසා ගැනිම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (19):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව