සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
පහාන, වේරමණී,චේතනා,සංවර,අවිතික්කම සීල
'පහාන, වේරමණී,චේතනා,සංවර,අවිතික්කම සීල' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (14):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව