සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
හතර කේන්ද්‍රය පාලුවීම බෞද්ධ ඇසින්
'හතර කේන්ද්‍රය පාලුවීම බෞද්ධ ඇසින්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව