සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
අවිද්‍යා, සංඛාර, තන්හා, උපාදාන, භව
'අවිද්‍යා, සංඛාර, තන්හා, උපාදාන, භව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (10):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව