සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
උදයංගම, අත්තංගම,ආස්වාද,ආදිනව,නිස්සරන
'උදයංගම, අත්තංගම,ආස්වාද,ආදිනව,නිස්සරන' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව