සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා
'ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්‍රියා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (34):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව