සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා
'යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (21):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව