සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා
'සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (17):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව