සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ��������������� ������ ������������������
'��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ��������������� ������ ������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (10):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව