සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
දුක්ඛ සත්‍ය - පිරිසිද දැකිය යුතුයි
'දුක්ඛ සත්‍ය - පිරිසිද දැකිය යුතුයි' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව