සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
රාග ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් අතහැරීම නිවන
'රාග ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් අතහැරීම නිවන' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව