සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
������������������ ��������� ������ ������������������������ ���������
'������������������ ��������� ������ ������������������������ ���������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (8):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව