සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ
'බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (60):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව