සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
සංඝ රත්නය
'සංඝ රත්නය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (63):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව