සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
පිං සහ පව් කරගන්නා ප්‍රධාන ස්ථානය
'පිං සහ පව් කරගන්නා ප්‍රධාන ස්ථානය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව