සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
සිහි බුද්ධියෙන් කළයුත්ත නොකළයුත්ත තේරුම් ගැනීම
'සිහි බුද්ධියෙන් කළයුත්ත නොකළයුත්ත තේරුම් ගැනීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (5):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව