සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
උදය වැය දකින්නේ 50 ලක්ෂණයක් දැකිම
'උදය වැය දකින්නේ 50 ලක්ෂණයක් දැකිම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව