සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
කර්ම ශක්තිය
'කර්ම ශක්තිය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (171):
'කර්ම ශක්තිය' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව