සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
සුත දනං- චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් දැනුවත් වීම
'සුත දනං- චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් දැනුවත් වීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව