සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ස්ත්‍රී පුරුෂ රූපස්කන්ධ හා උපාදානස්කන්ධ
'ස්ත්‍රී පුරුෂ රූපස්කන්ධ හා උපාදානස්කන්ධ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව