සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
��������� ��������� ������ ������������ ��������������� ��������������������� ������ ������������������ ���������������������
'��������� ��������� ������ ������������ ��������������� ��������������������� ������ ������������������ ���������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව