සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
දුක්ඛ නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගය
'දුක්ඛ නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව