සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ලෝක, සත්ව, කර්ම, සෘද්ධි, බුද්ධ විෂය
'ලෝක, සත්ව, කර්ම, සෘද්ධි, බුද්ධ විෂය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව