සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ආර්ය මාර්ගයෙන් ලැබෙන ආර්ය සමාධිය
'ආර්ය මාර්ගයෙන් ලැබෙන ආර්ය සමාධිය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව