සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
මොහොතක මෛත්‍රියේ ආනිසංස සියක් දානයට වඩා
'මොහොතක මෛත්‍රියේ ආනිසංස සියක් දානයට වඩා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව