සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම්
'රාගක්ෂය ද්වේෂක්ෂය මෝහක්ෂය වේනම්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (28):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව