සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රනීත දහම්
'හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රනීත දහම්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව