සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
උපාදානයට අනුව උපත
'උපාදානයට අනුව උපත' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (5):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව