සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ද්‍රව්‍ය වස්තුව සහ මායා දර්ශනය
'ද්‍රව්‍ය වස්තුව සහ මායා දර්ශනය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව