සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
පංචඉන්ද්‍රිය ගෝචර මනස සහ සිද්ධාන්තය
'පංචඉන්ද්‍රිය ගෝචර මනස සහ සිද්ධාන්තය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව