සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
සම්මා දෘෂ්ටිය හා අර්ය සම්මා දෘෂ්ටිය
'සම්මා දෘෂ්ටිය හා අර්ය සම්මා දෘෂ්ටිය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව