සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
වේදනාව දුකයි - දුක්ඛ සත්‍ය ප්‍රඥාවයි
'වේදනාව දුකයි - දුක්ඛ සත්‍ය ප්‍රඥාවයි' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව