සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සහ සමුදය ආර්ය සත්‍ය
'දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සහ සමුදය ආර්ය සත්‍ය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව