සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ස්පර්ශ සහ සංස්පර්ශ දෙකෙහි වෙනස
'ස්පර්ශ සහ සංස්පර්ශ දෙකෙහි වෙනස' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව