සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම
'ධර්මයට සූත්‍රයට විනයට බහා බැලිම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (25):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව