සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
තුන් බවයේම අල්ලා ගැනීමට කිසිත් නැහැ
'තුන් බවයේම අල්ලා ගැනීමට කිසිත් නැහැ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව