සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
උතුරුකුරු දිවයින,පූර්ව විදේහය,අපරගෝයානය,ජබ්බුද්වීපය
'උතුරුකුරු දිවයින,පූර්ව විදේහය,අපරගෝයානය,ජබ්බුද්වීපය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (7):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව