සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන්
'ස්කන්ද,ධාතු,ආයතන,පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (19):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව